Wczytuję dane...
Gwarancja: 24 miesięcy
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 18.50 PLN
Producent: Satel

Manipulator z klawiaturą sensoryczną INTKSG Satel

 • duża i wygodna klawiatura sensoryczna reagująca na dotyk
 • podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
 • definiowane przez instalatora funkcje MAKRO
 • współpraca z centralami INTEGRA
 • atrakcyjny design
 • klasa zabezpieczenia: GRADE 2
 • dostępne kolory: biały (WSW), czarny (BSB), srebrny (SSW)
 •  gwarancja: 36 miesięcy
 • podświetlany wyświetlacz graficzny LCD o wysokim kontraście
 • podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach
 • funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku
 • nowa funkcjonalność wyświetlacza zapewniająca dostęp do szeregu informacji o systemie, które najbardziej nas interesują
 • nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę
 • ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji
 • 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora
 • potwierdzanie dotknięcia klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem
 • klawisze dedykowane do wywoływania alarmów: POŻAR, NAPAD, POMOC
 • diody LED informujące o stanie systemu
 • sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
 • 2 programowalne wejścia z możliwością określenia wartości rezystorów parametrycznych
 • sygnalizacja utraty łączności z centralą 

Atrakcyjny design - bardziej funkcjonalny...

Duży i wygodny manipulator sensoryczny INTKSG to absolutna nowość firmy Satel. Charakteryzuje się dużym wyświetlaczem graficznym LCD, a także klawiaturą sensoryczną reagującą na dotyk. Manipulator INT-KSG posiada intuicyjne i przyjazne menu dla użytkownika, które umożliwia między innymi włączenie szybkiego dostępu definiowanego przez instalatora. Urządzenie posiada także funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku. Jednakże główną zaletą manipulatora jest współpraca z systemami Integra.

Nowy, duży wyświetlacz - łatwa komunikacja z systemem...

Duży wyświetlacz z podświetleniem pozwala na wygodną komunikację między użytkownikiem a systemem alarmowym. W trybie gotowości (tryb włączany po dotknięciu dowolnego klawisza) prezentuje datę i czas w formacie zdefiniowanym przez instalatora (lub nazwę manipulatora), opisy grup makropoleceń (nad klawiszami makropoleceń, jeżeli instalator przydzielił do grupy przynajmniej jedno makropolecenie) oraz może wyświetlać stan stref. Po 60 sekundach bezczynności manipulatora, o ile nie jest wyświetlane żadne menu, wyświetlacz może przełączyć się w tryb wygaszacza, w którym prezentowane mogą być następujące informacje:

 • dowolny, zdefiniowany przez instalatora tekst
 • stan wybranych stref
 • stan wybranych wejść
 • stan wybranych wyjść
 • temperaturę z wybranych czujek temperatury
 • datę i czas
 • nazwę manipulatora

Doboru informacji prezentowanych w trybie wygaszacza dokonuje instalator. Tryb ten jest niedostępny, gdy nie zostaną wybrane żadne informacje do prezentowania na wyświetlaczu. Dotknięcie klawisza * umożliwia szybkie przełączenie wyświetlacza między trybem gotowości a trybem wygaszacza. Instalator może tak skonfigurować manipulator, że dotknięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy klawisza 9 spowoduje przełączenie wyświetlacza w tryb wyświetlania stanu stref. Przy pomocy symboli prezentowany jest stan stref obsługiwanych przez manipulator (obejmuje to także strefy, z których manipulator sygnalizuje alarm). Jeżeli wyświetlacz został przełączony w ten tryb, tryb wygaszacza nie jest uruchamiany. Powrót do trybu gotowości nastąpi po ponownym dotknięciu i przytrzymaniu klawisza 9. W przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, na wyświetlaczu pojawić się mogą dodatkowe komunikaty (np. odliczanie czasu opóźnienia automatycznego załączenia czuwania, odliczanie czasu na wejście lub wyjście, alarm itd.). Po wprowadzeniu przez użytkownika hasła, czyli autoryzacji użytkownika, wyświetlane jest menu zawierające funkcje, z których użytkownik może korzystać. Funkcje prezentowane są w czterech liniach. Aktualnie wybrana funkcja jest prezentowana w negatywie. Sposób prezentowania informacji w ramach funkcji zależy od specyfiki danej funkcji. Sposób podświetlania wyświetlacza jest programowany przez instalatora.

Absolutna nowość - makropolecenia...

Instalator może zdefiniować 4 grupy makropoleceń (do 16 makropoleceń w grupie). Nazwa każdej grupy prezentowana jest na dole wyświetlacza, nad klawiszami "góra" (jeżeli instalator nie przypisał do grupy żadnego makropolecenia, nazwa nie jest wyświetlana). W zależności od sposobu skonfigurowania manipulatora przez instalatora, po dotknięciu klawisza "góra":

 • wyświetlona zostanie lista makropoleceń danej grupy (patrz: rys. 1). Po liście można poruszać się przy pomocy klawiszy "dół" i "góra". Klawisze "prawo" i "lewo" pozwalają wyświetlić makropolecenia dostępne w innych grupach. Po wybraniu żądanego makropolecenia należy dotknąć klawisz # lub "OK" , aby je uruchomić.
 • uruchomione zostanie pojedyncze makropolecenie
Polecamy