loadingimg

Wczytuję dane...
 • Użytkownicy online: 0
 • Aktualny czas:
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Płyta główna centrali INTEGRA32
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
Cena: 388,00 / 477,24 PLN *
Wysyłka od: 18.50 PLN
*cena netto / brutto
 • Satel
 • Producent: Satel
 • Gwarancja: 24 miesięcy
 • Realizacja zamówienia: 24 godzin

Polecamy
 • Opis produktu

Płyta główna centrali INTEGRA32

 • obsługa od 8 do 32 wejść
 • obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść
 • możliwość podziału systemu na 16 stref
 • magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
 • obsługa do 64 użytkowników
 • wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
 • obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
 • 16 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
  funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
 • pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
 • port RS-232 - gniazdo RJ
 • możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
 • wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki
 • centralę najczęściej montuje się w obudowie AWO256 lub OPU3 Satel
 • gwarancja: 24 miesiące

Centrale alarmowe z rodziny INTEGRA są najbardziej zaawansowanymi urządzeniami w ofercie firmy SATEL. Wszechstronność tych urządzeń daje możliwość stosowania ich nie tylko w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, ale także w systemach kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem

Właściwości systemu INTEGRA-32: 

 • od 8 do 32 wejść
  • wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  • obsługa czujek wibracyjnych i roletowych
  • obsługa 24 wejść adresowalnych
  • obsługa 24 wejść bezprzewodowych (ABAX) 
  • szeroki wybór typów reakcji
  • kontrola obecności i poprawności działania czujek
 • od 8 do 32 wyjść
 • 4 strefy 4 partycje
  • strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
  • sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
  • możliwość grupowania stref i utworzenia 4 partycji
 • współpraca z wieloma dodatkowymi modułami
 • port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzeń lub podłączenia modemu zewnętrznego
 • komunikator z funkcją monitoringu, powiadomienia i modemu telefonicznego
 • sterowanie systemem
  • manipulator LCD
  • klawiatura strefowa
  • piloty zdalnego sterowania
  • komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć komputerową)
  • opcjonalnie telefon komórkowy z zainstalowaną odpowiednią aplikacją
 • program centrali zapisany w pamięci typu FLASH z możliwością jego aktualizacji bez konieczności demontażu centrali
 • programowanie ustawień centrali
  • lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
  • lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
  • zdalnie przy pomocy komputera lub telefonu komórkowego łączącego się z centralą za pomocą modemu bądź przez sieć ETHERNET
 • pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania hasła
  • 64 hasła użytkowników
  • 4 hasła administratorów
  • 1 hasło serwisowe
  • kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
  • wyświetlanie w manipulatorze menu funkcji zależne od typu wprowadzonego hasła i uprawnień użytkownika
  • określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników
  • okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
  • definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
 • edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
 • timery
  • 32 timerów systemowych definiowanych przez serwis
  • timery strefowe definiowane przez użytkowników
 • pamięć zdarzeń
  • możliwość zapamiętania  899 zdarzeń
  • rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy, kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie, korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
  • rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
  • data i czas wystąpienia zdarzenia
 • rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
  • możliwość selekcji zdarzeń
  • nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w systemie
 • kontrola dostępu
  • kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS
  • kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych centrali
  • sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali
  • możliwość otwierania dowolnego przejścia w obiekcie z manipulatora LCD
 • monitoring telefoniczny
  • 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
  • 9 identyfikatorów
  • formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
 • powiadamianie
  • 8 numery telefonów
  • 16  komunikatów głosowych
  • 32 komunikatów tekstowych
  • potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
 • odpowiadanie na telefon
  • sprawdzenie stanu stref centrali
  • sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  • programowalny algorytm postępowania centrali
 • modem wewnętrzny 300bps
 • obsługa szybkich modemów zewnętrznych
  • sprawna wymiana informacji z komputerem
  • komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
  • obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
 • niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach 
  • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
  • podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem 
 • zasilacz impulsowy
 • sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
 • zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych

Polecamy