Wczytuję dane...
Gwarancja: 24 miesięcy
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 18.50 PLN
Producent: Satel

Płyta główna centrali INTEGRA64 Plus

 • obsługa do 64wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej)
 • rozbudowa do 64 programowalnych wyjść
 • możliwość podziału systemu na 32 strefy i 8 partycji
 • magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
 • obsługa do 192+8+1 użytkowników
 • pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3)
 • wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
 • obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
 • 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
 • funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
 • pamięć 5631 zdarzeń z funkcją wydruku
 • port USB do programowania za pomocą PC
 • możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
 • wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowaną diagnostyką
 • centralę najczęściej montuje się w obudowie AWO256 lub OPU3 Satel
 • gwarancja: 24 miesiące

Centrale alarmowe pochodzące z rodziny INTEGRA są najbardziej zaawansowanymi urządzeniami w ofercie firmy SATEL. Wszechstronność tych urządzeń pozwala stosować je nie tylko w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, ale także w systemach kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem.

System INTEGRA-64 PLUS posiada do 64 wejść i 64 programowalnych wyjść, umożliwia wybór jednej z dostępnych konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL oraz zapewnia obsługę czujek wibracyjnych i roletowych z bieżącą kontrolą obecności i poprawności ich działania. 

Centrala alarmowa zezwala na sterowanie przez użytkowników 32 dostępnymi strefami, 64 timerami systemowymi definiowanymi przez serwis, timerami strefowymi definiowanymi przez użytkowników, wejściami sterującymi lub innymi strefami, które można grupować i tworzyć do 8 partycji.

Programowanie ustawień centrali może odbywać się w dwojaki sposób. Lokalnie przy pomocy manipulatora LCD lub komputera podłączonego do portu RS-232 lub USB oraz zdalnie poprzez komputer lub telefon komórkowy łączący się z centralą za pomocą modemu bądź przez sieć ETHERNET.

Płyta główna Integra-64 Plus pozwala korzystać z 8 haseł administratora (jedno hasło dla każdej partycji), 1 hasła serwisowego oraz do 192 haseł użytkowników, możliwych do zdefiniowania na kilkanaście typów haseł przypisując im dodatkowe uprawnienia dostępu do systemu. Programowanie haseł pozwala na określenie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych, czytników i wyświetlanie w manipulatorze menu funkcji odpowiednich do typu wprowadzonego hasła i uprawnień posiadanych przez użytkownika. Większy poziom ochrony przed nieuprawnionym dostępem do wybranych obiektów może być zapewniony poprzez definiowanie stref ochronnych dwoma hasłami oraz okresową zmianę haseł przy pomocy prefiksów.

Pamięć zdarzeń pozwala na zapamiętywanie do 5631 zdarzeń i rejestrowanie tych związanych z kontrolą dostępu, definiując dokładny czas i datę ich wystąpienia. Zaawansowana funkcja wydruku zdarzeń zapewnia  możliwość ich selekcji 

Intergra 64Plus daje możliwość rozbudowanej kontroli dostępu, w tym poprzez kontrolę stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS. Warto zaznaczyć, że kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych central, a sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali. Dodatkowo, korzystając z manipulatora LCD można otwierać dowolne kontrolowane przejścia w obiekcie.

Monitoring telefoniczny oferowany przez centralę alarmową Integra 64 Plus pozwala użyć 4 numery stacji monitorujących (2 2 numery rezerwowe) i 9 identyfikatorów, a system powiadamiania wykorzysta do 16 numerów telefonów, 16 komunikatów głosowych i 64 tekstowych oraz umożliwi potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF). Odpowiadanie na telefon pozwala na sprawdzenie stanu stref centrali, sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami, co może odbywać się poprzez menu głosowe sterowania telefonicznego (z modułem INT-VG).

System Integra 64Plus prowadzi zaawansowaną analizę sygnału centrali telefonicznej, co umożliwia rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21, inteligentne ponawianie próby transmisji danych i programowalny algorytm postępowania centrali. Obsługa szybkich modemów zewnętrznych, analogowych, ISDN i GSM gwarantuje sprawną wymianę informacji z komputerem i komfortową obsługę centrali alarmowej - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX.